Гимн Алжира

Posted by

Герб Алжира Qassaman Binnazilat Ilmahiqat Waddimaa Izzakiyat Ittahirat Qassa Walbonood Illamiaat Ilkhafiqat F’Ilgibal Ishshamikhat Ishshahiqat Nahno Thurna Fahayaton Aw ma maaat Wa Aqadna Alazma An Tahya Algazair

Fashhadoo! Fashhadoo! Fashhadoo!

Nahno Gondon Fi Sabil Il hakki Thorna Wa Ila Isstiqlalina Bilharbi Kumna. Lam Yakon Yossgha Lana Lamma Natakna Fattakhathna Rannat AIbaroodi Wazna. Wa Azafna Naghamat Alrashshashi Lahna Wa Aqadna Alazmat An Tahya Algazair. Fashhadoo! Fashhadoo! Fashhadoo!

Флаг Алжира Nahno min Abtalina Nadfaoo Gondan Wa Ala Ashlaina Nassnaoo Magdan. Wa Ala Hamatina Narfao Bandan. Gabhato’ Ltahreeri Aataynaki Ahdan Wa Aqadna Alazma An Tahya Algazair.

Fashhadoo! Fashhadoo! Fashhadoo!

Sarkhato ‘lawtani min Sah Ilfida Issmaooha Wasstageebo Linnida Waktobooha Bidimaa Ilshohadaa Wakraooha Libany Ilgeeli ghadan. Kad Madadna Laka Ya Magdo Yada Wa Aqadna Alazma An Tahya Algazair.

Fashhadoo! Fashhadoo! Fashhadoo!