Гимн Шри-Ланки

Posted by

Герб Шри-Ланки

Sri Lanka Matha, apa Sri Lanka, Namo Namo Namo Namo Matha. Sundara siri barini, Surendi athi Sobamana Lanka Dhanya dhanaya neka mal pala thuru piri, Jaya bhoomiya ramya. Apa hata sapa siri setha sadana, jeevanaye Matha! Piliganu mena apa bhakti pooja, Namo Namo Matha.

Apa Sri Lanka,

Namo Namo Namo Namo Matha, apa Sri Lanka, Namo Namo Namo Namo Matha. Obave apa vidya, Obamaya apa sathya Obave apa shakti, Apa hada thula bhakti Oba apa aloke, Aapage anuprane oba apa jeevana ve, Apa muktiya obave Nava jeevana demine

Nnithina apa Pubudu karan matha

Флаг Шри-Ланки

Gnana veerya vadavamina ragena yanu mena jaya bhoomi kara Eka mavekuge daru kala bavina yamu yamu wee nopama Prema vada sama bheda durara da Namo Namo Matha Apa Sri Lanka, Namo Namo Namo Namo Matha. Apa Sri Lanka,

Namo Namo Namo Namo Matha!

слова и музыка — Ананда Самаракун