Гимн Словении

Posted by

Герб Словении

Prijatlji, obrodile so trte vince nam sladkó, ki nam oživlja žile, srcé razjásni in oko, ki utopi vse skrbi,

v potrtih prsih up budi!

Komú narpred veselo zdravljico, bratje! č’mò zapet’! Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet, brate vse, kar nas je

sinóv slovenske matere!

V sovražnike ‘z oblakov rodu naj naš’ga treši gróm; prost, ko je bil očakov, naprej naj bo Slovencov dom; naj zdrobé njih roké

si spone, ki jih še težé!

Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo; otrók, kar ima Slava, vsi naj si v róke sežejo, de oblast in z njo čast,

ko préd, spet naša boste last!

Bog žívi vas Slovenke, prelepe, žlahtne rožice; ni take je mladenke, ko naše je krvi dekle; naj sinóv zarod nov

iz vas bo strah sovražnikov!

Флаг Словении

Mladenči, zdaj se pije zdravljica vaša, vi naš up; ljubezni domačije noben naj vam ne usmŕti strup; ker zdaj vás kakor nas,

jo sŕčno bránit’ kliče čas!

Živé naj vsi naródi, ki hrepené dočakat’ dan, ko, koder sonce hodi, prepir iz svéta bo pregnan, ko rojak prost bo vsak,

ne vrag, le sosed bo mejak!

Nazadnje še, prijatlji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbrat’li, ker dobro v srcu mislimo; dókaj dni naj živí

vsak, kar nas dobrih je ljudi!

Ljubezni sladke spone naj vežejo vas na naš rod, v njim sklépajte zakone, de nikdar več naprej od tod hčer sinov zarod nov ne bo pajdaš sovražnikov! Bog naj vse, kar nas je,

živi tovarše združene!

слова — Франце Прешерн,
музыка — Станко Премрл